שמירה על אתר נגיש

בעלי אתרים רבים לא מודעים לכך שגם לאחר שביצעו את ההתאמות הנדרשות מתוקף חוק הנגישות, עדיין חלה עליהם החובה להישאר עם אצבע על הדופק ולדאוג לכך שהאתרים שלהם יישארו נגישים לאורך הזמן. 

כך לדוגמה אם הוכנסו שינויים באתר לאורך השנים, יש לוודא שהשינויים לא פגעו בדרגת הנגישות של האתר. 

בנוסף לא אחת חלים שינויים בהנחיות הקבועות בחוק וגם במקרים אלה יש לוודא שהאתר עומד בהנחיות החדשות. 

אי לכך חלה החובה על בעל האתר לבצע בדיקות נגישות תקופתיות באופן יזום.

העברת תדרוכים לאנשי המקצוע המתפעלים את האתר

בין היתר מחויב בעל האתר לתדרך את עורך התוכן או את עורכי התוכן של האתר בנוגע להקפדה על שמירת הנגישות לאורך הזמן. שמירת הנגישות היא חובה החלה על כל המרכיבים של האתר, לרבות סרטונים, תמונות ותכנים טקסטואליים. מדובר בנושא קריטי להמשך שמירת האתר נגיש והמשך עמידה בתקנות. שימו לב: לא רק האתר צריך להישאר נגיש אלא גם כל אפליקציה, בלוג, מסמך PDF, ניוזלטר ועוד.  שמירה על אתר נגיש צריכה לעמוד לנגד עיניהם של כל חברי הצוות, ללא יוצא מן הכלל. לכן לא רק את עורכי התוכן של האתר יש לתדרך בנוגע לנושא הנגישות. ההמלצה היא ליצור קשר עם איש מקצוע המכיר את החוק מאחור ומלפנים ולארגן הדרכת נגישות מסודרת שייקחו בה חלק כל מנהלי התוכן, המתכנתים והגרפיקאים המתפעלים את האתר. על אנשי מקצוע אלה להכיר את הנחיות הנגישות באופן מלא וזאת על מנת שיוכלו ליישם אותן על הצד הטוב ביותר.

בדיקת נגישות אתר על ידי גורמים מוסמכים

יש להבין כי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות לא מספקת תווי תקן לאתרי אינטרנט. את האתר חובה להנגיש בהתאם לתקן הישראלי ולהצהיר בצורה ברורה כי הוא נגיש. במילים פשוטות, החוק למעשה לא מחייב קבלה של תו נגישות אלא רק הצהרה על העמידה בדרישות הנגישות בהתאם לתקן ולתקנות. הנקודה החשובה שיש לזכור היא שיש להמשיך ולתחזק את רמת הנגישות באופן קבוע ושהצהרת הנגישות היא לא הפעולה האחרונה שעליכם, כבעלי אתרים, מוטלת החובה לבצע.
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות או כל גורם מוסמך אחר רשאים בהחלט לבדוק את נגישות האתר מפעם לפעם ובמקרים המתאימים אף להגיש תלונה. שמירה על אתר נגיש היא חובתו החוקית של בעל האתר והוא זה שיצטרך לשאת באחריות במקרה שיתברר כי האתר אינו נגיש.

WhatsApp chat